Udbudshotline

Få svar på dine udbudsretlige spørgsmål via Udbudsjura.dk’s hotline-ordning. Vi modtager opkald på alle hverdage mellem kl. 9 og 17.

Ring på 42 42 66 22 og få svar – uden beregning! NB: UDBUDSJURA.DK’S HOTLINE-ORDNING HOLDER SOMMERPAUSE FRA DEN 3. JULI TIL 4. AUGUST.

Læs mere

Brug for ny viden?

En af Udbudsjura.dk’s kerneydelser er at gennemføre kurser om udbudsreglerne.

Udbudsjura.dk’s kurser er altid praktisk orienterede og målrettet såvel jurister som ikke-jurister, der løbende beskæftiger sig med udbudsprocesser.

Læs mere

Vi klarer klagerne

Vi håndterer udbudsretlige klagesager professionelt og altid med øje for kommercielle og politiske hensyn!

Udbudsjura.dk bistår såvel på såvel ordregiverside som tilbudsgiverside i forbindelse med klagesager ved Klagenævnet for Udbud. 
Læs mere
Martin Stæhr

Martin Stæhr

cand.jur. Specialist i udbudsret.

KURSUSTILBUD

De fleksible udbudsformer og de første erfaringer med udbudsloven

Bliv klogere på brugen af de fleksible udbudsformer og hør nærmere om de første erfaringer med udbud efter den nye udbudslov. Hovedemner for heldagskurset: Betingelserne for udbud med forhandling og …

Vind kontrakterne efter den nye udbudslov – 3-timers kursus målrettet private virksomheder

Er din virksomhed rustet til at deltage i udbud efter den nye udbudslov – og vinde kontrakterne? På dette 3-timers kursus bliver din salgsorganisation klædt på til at stå først i køen ved det offentliges …

Heldagskursus om den nye udbudslov og det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv

Kursus målrettet forsyningsvirksomheder. Gennemgang af de væsentligste nyskabelser og ændringer i den nye udbudslovslov og det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv krydret med cases og øvelser. Særligt fokus på reglerne om kontrakter under …

Kontor

Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby

Ring

Ring på 4242 6622

j

Mail

Skriv til staehr@udbudsjura.dk

KONFERENCER/KURSER

Udbudsret for specialister

Specialistkursus målrettet erfarne udbudspraktikere og udbudsrådgivere. Emner vil bl.a. være: Håndtering af ESPD og den efterfølgende indhentelse af dokumentation hos vindende tilbudsgiver Håndtering af nystartede virksomheder i udbudsproceduren Fejl o …

1. juni 2017 @ JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V
Læs mere

Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven

På dette udbudsretlige kursus får du en grundlæggende introduktion til udbudsreglerne og deres praktiske anvendelsesområde. Emner er bl.a.: De relevante udbudsretlige regelsæt Ordregivere og kontrakter omfattet af udbudsreglerne De relevante tærskelvær …

31. maj 2017 @ JUC, Axelborg, Vesterbrogade 4A , 1620 København V
Læs mere

NYHEDER

Lynhurtig realitetsafgørelse fra Klagenævnet i sag vedrørende evalueringsmetode

17. april 2017

Klagenævnet for Udbud bliver med jævne mellemrum kritiseret for at have en lang sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af klager over gennemførte udbud. Sagsbehandlingstiden hos Klagenævnet er med indførelsen af udbudslovens § 185, stk. 2, ble …


Læs mere

Kan en ufuldstændig prisreguleringsklausul gøre et udbud ulovligt?

10. marts 2017

Kan det udgøre en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, hvis den prisreguleringsklausul, der indgår i et udbudsmateriales aftaleudkast, ikke i alle henseender er fastlagt? Eller med andre ord – er der rum for, at den offentlig …


Læs mere

Vi skræddersyr udbudsretlige kurser

Vi skræddersyr gerne udbudsretlige kurser. Skal din organisation bruge nye inputs til at gennemføre eller deltage i udbudsprocesser, kan vi hjælpe med at skræddersy et handlingsorienteret forløb i overensstemmelse med jeres ønsker.

Læs mere

Udbudsretlig rådgivning

Vi rådgiver om alle aspekter af udbudsreglerne. Vurdering af udbudspligt, ESPD, udformning af evalueringsmodeller, håndtering af ukonditionsmæssige tilbud mv. Altid hurtig svartid og inden for en økonomisk ramme, der kan oplyses på forhånd!

Håndtering af klagesager

Vi hjælper såvel offentlige ordregivere som private tilbudsgivere med at håndtere klagesager på en professionel og smidig måde og inden for en økonomisk ramme, der altid kan oplyses på forhånd.

Kurser i udbudsret

Udbudsret i øjenhøjde! Vi gennemfører praktisk orienterede kurser om den nye udbudslov, forsyningsvirksomhedsdirektivet og andre udbudsretlige emner. Kurserne skræddersyes altid til den enkelte organisations behov.

Kontakt os

10 + 13 =